MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Dárci a sponzoři

dárci

2022

Finanční příspěvky od rodičů  14.000 Kč
Spousta nádherných dětských knih STROM PŘÁNÍ - děkujeme

 

2021

Finanční příspěvek Nadačního fondu AutTalt Kateřiny Sokolové     
30.000 Kč - na hipoterapii do tříd Žabek a Zajíčků
Finanční příspěvek rodičů na odměny pro pedagogy ze Zajíčků
40.000 Kč
Finančí příspěvek od rodičů  15.000 Kč

 

2020


Finanční dary od rodičů celkem k 31. 12. 2020    22.000 Kč
Vltava Invest a.s.                                                        12.000 Kč

2019


Finanční dary od rodičů celkem k 31. 12. 2019    42.000 Kč

2018


Finanční  dary od rodičů celkem k 31. 12. 2018   25.000 Kč

2017


TŘÍDA MEDVĚDŮ DĚKUJE RODIČŮM KNĚZŮ A CELÉMU PERSONÁLU KAVÁRNY “MEZI ŘÁDKY” ZA  PROSTORY, VELKORYSÉ OBČERSTVENÍ A HLAVNĚ ÚŽASNOU ATMOSFÉRU, KTERO MOHLY PANÍ UČITELKY, DĚTI,  A JEJICH PRARODIČE  ZAŽÍT PŘI ZÁVĚREČNÉM SETKÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU “CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM”
MOC DĚKUJEME
PŘIJĎTE TAKÉ VYCHUTNAT ATMOSFÉRU KAVÁRNY


Děkujeme za finanční dary, které jste nám poskytli v tomto školním roce. –  celkem 70.000 Kč.. Z tohto daru bylo uhrazeno 35.000 Kč – doplatek na výuku angličtiny.

Věcné dary v hodnotě 30.000 Kč – balanční plošiny na cvičení

Dále děkujeme rodičům Refkovým za 10.000 Kč, rodičům Anderson za  15.000 Kč ,  rodičům Drbohlavovým za 5.000 Kč, rodičům Gemperlovým za 5.000 Kč, rodičům Tůmovým za 5.000 Kč, rodičům Chaloupkovým za 5.000 Kč, firmě KPCS,s.r.o za 15.000 Kč

Děkujeme panu Kavanovi za obrovskou pomoc při tvorbě internetových stránek mateřské školy.

Certifikat_SIDUS (141.73 kB)

2016

Na zahradní slavnosti jsme vybrali celkem 6.387 Kč. Tuto částku použijeme na podzimní koníky.

2015

Na zahradní slavnosti jsme získali celkem 13.464 Kč.
Trochu jsme přidali a zakoupili jsme digitální piano do třídy medvědů.
Děkujeme

Na VÁNOČNÍM  MUZICÍROVÁNÍ
jste zakoupili dárečky za 2.928 Kč. ( zakoupili jsme pomůcky pro tvoření dětí)
Na holčičku v hmotné nouzi jste přispěli 1.000 Kč.
(díky této a ještě další finanční podpoře se bude moci zúčastnit školky v přírodě)
DĚKUJEME

2014

Děkujeme KB za srdeční záležitost….
Z daru budou zakoupeny houpačky na zahradu ke speciálním třídám.
 

2013

Děkujeme všem dátcům z řad firem a hlavně rodičů našich dětí za opravdu štědré fianční i věcné příspěvky pro naši mateřskou školu.V tomto roce jsem obdrželi celkem na finančních darech částku

118.000 Kč + 21.460 Kč z dražby na zahradní slavnosti.

Věcné dary jsme obdrželi v částce 105.270 Kč – terapeutické přístroje.

Z finančních darů jsme zakoupili: hračky a didaktické pomůcky, barevné rozlišovací kšiltovky pro všechny děti na výlety, byl uhrazen rozdíl 30.000 Kč za menší skupinky na angličtinu  a  obě podzimní jízdy na konících ve školce, zakoupeno bylo 30 nových lehátek. Zbytek peněz byl převeden do rezervního fondu.


INFORMACE  PRO  PŘÍPADNÉ  DÁRCE:

Velice si Vážíme jakékoli podpory od rodičů i jiných dárců. S každým, kdo věnuje sponzorský příspěvek sepíšeme darovací smlouvu. Budeme se těšit na Vaši podporu a tím i ocenění všeho, čím se snažíme udělat dětem léta prožitá v naší “DUHOVÉ ŠKOLCE” krásná .

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.