MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Informace pro nováčky

První vstup dítěte do mateřské školy znamená velkou změnu nejen pro dítě, ale také pro Vás, rodiče. Velmi důležitá je spolupráce s mateřskou školu, s paní učitelkami ve třídě po celou dobu docházky „Vašeho nejmilejšího“ do mateřské školy.

děti

Nedá mnoho přemýšlení, aby člověk pochopil, že příchodem do mateřské školy prodělávají děti snad největší změnu ve svém životě. Dítě již nebude trávit veškerý čas ve společnosti svých nejbližších, ale ze dne na den se ocitne v neznámém prostředí, obklopeno houfem stejně nebo podobně starých kluků a holčiček, které jsou na tom právě tak. Přitom jejich čas strávený v mateřské škole, můžeme říci jejich “pracovní doba” je často delší než pracovní doba jejich rodičů –  ti musejí ještě dojet do zaměstnání a zpět. Dítě mění domov za neznámé prostředí mateřské školy, pečující maminku a starostlivého tatínka za dvě střídající se paní učitelky, které nezná a o jejichž pozornost se navíc musí dělit s jinými dětmi. Až doposud mělo dítě pocit, že je středem zájmu rodičů, doma se rodiče přizpůsobovali jeho potřebám a přáním, teď se však učí přizpůsobit se režimu mateřské školy.

Přechod dítěte z rodiny do kolektivu dětí a dospělých pro něj znamená velkou psychickou zátěž a není nikde dáno nebo napsáno, jak dlouho trvá než si na jiné, pro něj cizí prostředí zvykne.  U každého dítěte probíhá “zvykání” na prostředí mateřské školy jinak. Pokud mu chcete nástup do mateřské školy co nejvíce usnadnit, doporučujeme pozvolnou přípravu.
Není nikde legislativně uvedeno, co by dítě mělo před nástupem do mateřské školy zvládnout, avšak z praxe mateřských škol doporučujeme rodičům pár základních rad.

Co je však pro dítě nejdůležitější před nástupem do školky?

Aby od Vás od rodičů vědělo, že bude v kolektivu dětí a kamarádů a to bez Vás, maminky a tatínka, aby s touto skutečností bylo nejen seznámeno, ale aby tu skutečnost dokázalo přijmout, pochopit, vnitřně se s ní ztotožnit. To bývá pro každé dítě ta největší tzv. “bariéra”.

A na závěr mi dovolte, vyjádřit přání a prosbu od mateřské školy směrem k Vám, rodičům. V mateřské škole se snažíme pro děti vytvářet příjemné, klidné a podnětné prostředí.  Pokud budete mít pochybnosti či nejasnosti, připomínky či dotazy obracejte se ihned na učitelky nebo na ředitelku školy.  Jsem kdykoli připravena se s Vámi osobně setkat a případné nejasnosti řešit nebo si s vámi jen tak popovídat.

Přejeme Vám všem klidný a pohodový vstup do mateřské školy, v průběhu života v mateřské škole dětem krásné zážitky a Vám spokojenost a štěstí!

Pro usnadnění nejen prvních krůčků a chvil v mateřské škole je potřeba a důležité vědět:

– že pro dítě je přechod do mateřské školy obrovskou životní změnou
– sledovat dění v mateřské škole – nástěnky, mluvit s učitelkou alespoň krátce každý den, případně si domluvit na konzultaci na konkrétní čas
– mluvit i s dítětem, co ve školce dítě prožilo, co se mu líbilo, ale také mu říkat, co ho čeká třeba druhý den (týdenní program je vyvěšen na nástěnkách v šatně každé třídy)
– dodržovat i doma rituálky – časy jídel, odpočinek, spánek…
– dětem neslibovat nemožné – např. když vím, že nestihnu přijít pro dítě po obědě, tak mu dopředu toto neslibuji
–  na dítě nespěchat a to ani ráno po cestě do školky – je potřeba si udělat čas, aby příprava probíhala v klidu bez spěchu (oblékání, jídlo, cesta do školky…)

Při vstupu do mateřské školy budete mít veškeré potřebné informace průběžně k dispozici nejen na webových stránkách a nástěnkách v mateřské škole, ale také prostřednictvím osobních kontaktů s pedagogy. Zároveň máte možnost využívat individuálních konzultací s třídními učitelkami (další informace na nástěnkách v šatně každé třídy).

Vzhledem k tomu, že mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti do mateřské školy donesou, proto doporučujeme, aby rodiče dětem nedávali žádné cenné věci, jako jsou zlaté řetízky či další šperky, může dojít při hrách i dalších činnostech k jejich poškození, ztrátě, ale i k úrazu. V mateřské škole máme hraček  a pomůcek dostatek, za donesené hračky mateřská škola nezodpovídá. Výjimkou jsou malé plyšové hračky, se kterými děti po obědě odpočívají.

Také Vás velmi žádáme o řádné označení všech věcí!
Přeji dětem, rodičům i nám, aby společně strávené chvíle byly jen krásné.

A ještě tento odkaz…….
pro-rodice/informace-pro-novacky/co-by-si-kazde-dite-melo-vyzkouset-a-zazit-nez-pujde-do-skoly/

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.