MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Angličtina

Hlavním zájmem je posílit u dětí jejich volný projev a zbavit je zábran z mluvení. Chceme, aby děti mluvit cizím jazykem především bavilo, a proto používáme cílené komunikační aktivity, hry, mini-dialogy, scénky i různé modelové situace, které jim pomohou odbourat strach či počáteční ostýchavost. Je krásné sledovat, jak se děti během hraní nejen baví, ale zároveň nasávají tím nejpřirozenějším způsobem základy anglického jazyka. Během plnění nejrůznějších úkolů získávají totiž děti jazykové znalosti podvědomě a přitom daleko intenzivněji než při běžném pasivním učení. Samozřejmostí je procvičování anglických frází, tolik potřebných pro běžnou domluvu.
Přihlašujete se prostřednictvím www stránek agentury.
http://krouzky.cz
Platba na účet agentury, přihlášky přes web agnetury
 

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.