MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
čtvrtek 2.5. 8:00-12:00 a 13:00 - 17:00
pátek 3.5.  8:00 - 12:00
V TYTO TERMÍNY ODEVZDÁVÁTE VŠECHNY VYPLNĚNÉ A PEDIATREM POTVRZENÉ FORMULÁŘE

Keramika

Co se naučíme

Název kroužku:  „ Keramika“ aneb „ a ten hrnec mamce udělám
kdy…..????“
Kroužek vede: Tereza Dražíková
                          Jana Schramlová
Četnost: 1x týdně
- podle náročnosti práce jedna nebo dvě skupinky
Cena: 1.800 Kč za pololetí
Platba na účet školky:
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a za který kroužek platíte
Doporučujeme pro starší děti ze tříd Sov, Krtků a Ježků.


Náplň kroužku:

V keramickém kroužku se děti naučí zacházet s hlínou, zjistí, co tento materiál vydrží a jak se k němu chovat. Zafixují si základní úkony a pravidla pro práci s hlínou, aby v případě zájmu v pozdějším věku měly dobré základy pro vlastní tvorbu. Vyzkouší si i glazování výrobků. Při práci děti zapojují jemnou motoriku, fantazii a dovednost. Učí se i trpělivosti, protože výroba keramiky je proces, každé dílko je originál, a něco o dítěti napoví. A hlavně – všechny výrobky si děti odnášejí domů a vy získáte tu nejoriginálnější sbírku dekoračních předmětů a třeba i dárků pro Vaše blízké.

Pro rodiče

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Smart info

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.