MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Z důvodu celodenní odstávky vody ve středu 22. 5. 2024 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena.

Muzikoterapie

V případě dotazů můžete využít mail muzikoterapie.msduha@seznam.cz


Co se naučíme

Název kroužku:  Muzikoterapie
Kroužek vede:    Mgr.  Klára Kautská – paní učitelka ze třídy Ježků
Četnost:  1x týdně
Cena:  1.250 Kč za pololetí
Platba na účet školky: do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a za který kroužek platíte

Náplň kroužku:

Pro děti ze tříd zajíčků, žabek a děti individuálně integrované:

  • Muzikoterapie probíhá individuálně
  • Vedeno s ohledem na potřeby každého jedince
  • Muzikoterapie je vzájemná interakce mezi učitelkou x dítěte x nástrojem
  • Smyslem je nabídnout možnost spontánního sebevyjádření, rozvoj mezilidských vztahů a bohatých emocí
  • Cílem je rozvoj psychomotoriky dítěte v maximální možné míře

Budeme procvičovat sluch, objevovat hudební nástroje a zvuky, budeme se snažit zkoordinovat pohyb s hudbou, vyjadřovat se barvami

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.