MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pondělí 3. 4. 2023. Vstupy s prohlídkou: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 15:30.

Rozvrh kroužků

ROZVRH DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Začátky kroužků od 3. 10. 2022, Sporťák již od 27. 9. 2022

Den čas aktivita zajišťuje

PONDĚLÍ

9,00 – 11,00
12,30 - 14,30
12,30 - 13,30
13,30 - 14,15
14,45 - 15,30

Canisterapie – Z + Ž
Muzikoterapie
Flétna
Zdravé vaření - 1. skupina
Zdravé vaření - 2. skupiny
Agentura


Agentura
Agentura
ÚTERÝ 12,30 – 13,15
13,30 - 14,15
14,15 - 15,00
15,00 - 15,45
Dramaťák 
1. skupina Sporťák-nejst.
2. skupina Sporťák-prostř.
3. skupina Sporťák - nejml
.

Agentura
Agentura
Agentura
STŘEDA

12,30 - 14,00
14,00 – 14,30
14,45 – 15,15

Keramika
Angličtina – 1.skupina
Angličtina – 2.skupina

Agentura
Agentura

ČTVRTEK
9,55 – 10,40

12,15 – 13,00

13,30 - 14,15
14,15 - 15,00

II.pololetí PLAVÁNÍ

Nadrámeček – 1.skupina
Nadrámeček – 2.skupina
1.skupina Sporťák - nejst.
2.skupina Sporťák- zbytek

ZŠ WeberovaAgentura
Agentura

PÁTEK 9,00-12,00 Hipoterapie – Z, Ž  MŠ + Ag
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.