MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Rozvrh kroužků

ROZVRH DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Začátky kroužků od října    PLATBY KOUŽKŮ - ZÁŘÍ 2023 (170.25 kB)

Den čas aktivita zajišťuje

PONDĚLÍ

12,30 - 14,30
12,30 - 13,30
13,30 - 14,30

Muzikoterapie
Flétna
Zdravé vaření - 1. skupina


Agentura
ÚTERÝ 12,30 – 13,15
14,15 - 15,00
15,00 - 15,45
Dramaťák 
1. skupina Sporťák - S,K,J
2. skupina Sporťák - My,Me

Agentura
Agentura
STŘEDA

12,30 - 14,00
12,30 - 14,00
14,00 – 14,30

Keramika
Tvořínek
Angličtina 


Agentura

ČTVRTEK
9,55 – 10,40

12,15 – 13,00
14,15 - 15,00
15,00 - 15,45

II.pololetí PLAVÁNÍ

Nadrámeček 
1.skupina Sporťák - K,S,J
2.skupina Sporťák- My,Me

ZŠ Weberova


Agentura
Agentura

PÁTEK 9,00-12,00 Hipoterapie – Z, Ž  MŠ + Ag
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.