MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pondělí 3. 4. 2023. Vstupy s prohlídkou: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 15:30.

Školy v přírodě

Zajíčci a žabky jedou na školku v přírodě do Vřesníku
14. .3. 2022 - 18. 3. 2022
Vedoucí turnusu: Mgr. Marie Mitašová
Zdravotník: Matěj Kopřiva
Další doprovod: Alena Uzlová, Bc. Veronika Adamcová, Renata Chytilová, Lucie Rysová

 

V květnu nás čekají dva turnusy školky v přírodě.
1.turnus  15. 5. - 21. 5. 2022
odjezd 15. 5.  2022  v 9,00
návrat 21. 5.  cca v  14,30
vedoucí ŠVP: Vladimíra Čechová
zdravotník: Jana Petrásková
pedagogický doprovod:
Hana Splavcová
Marie Krhounová
Petra Havlíčková
 

2.turnus    21. 5.  2022 – 27. 5. 2022
odjezd  21. 5.  cca ve 9,00 
příjezd: 27. 5.  cca v 11,00
vedoucí ŠVP: Tereza Hrzánová
zdravotník:  Mgr. Klára Kautská
pedagogický doprovod:
Tereza Dražíková
Eva Ferencová
Barbora Toboláková

 

Cena: 4.100 Kč – uhraďte dle pokynů na účet mateřské školy.
27-6622910217/0100 , do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a
Švp Kořenov
Lze uhradit ve dvou splátkách:   2.000 Kč …….. do konce března
2.100 Kč ……. do konce dubna

http://www.penzionslunecnice.cz

švpšvpšvp

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.