MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Školy v přírodě

V květnu nás čekají dva turnusy školky v přírodě.
1.turnus  6. 5. 2019 – 15. 5. 2019
odjezd 6. 5.  2019  v 9,00
návrat 15. 5.  cca v  11,00
vedoucí ŠVP: Mgr.Klára Kautská
zdravotník: Mgr.Klára Kautská
pedagogický doprovod:
Klára Kautská
Martina Jančová
Tereza Hrzánová
Tereza Dražíková

2.turnus    15. 5.  2019 – 24. 5. 2019
odjezd  15. 5.  cca ve 12,00 ( záleží na návratu 1.turnusu, řidič musí mít pauzu)
příjezd: 24. 5.  cca v 11,00
vedoucí ŠVP: Mgr.Jana Vlachová
zdravotník:  Mgr.Jana Vlachová
pedagogický doprovod:
Jana Vlachová
Martina Skleničková
Vladimíra Čechová
Jana Schramlová
Veronika Vomáčková

 

Cena: 4.600 Kč – uhraďte dle pokynů na účet mateřské školy.
27-6622910217/0100 , do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a
Švp Kořenov
Lze uhradit ve dvou splátkách:   2.000 Kč …….. do 8. 3.
2.600 Kč ……. do 19. 4.

http://www.penzionslunecnice.cz

švpšvpšvp

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.