MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Sporťák

Vybíjená, přehazovaná, ragby, soutěže …….. radost ze hry a sportování s kamarády.

Kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří si rádi hrají a sportují. Mohou se těšit na nové a zajímavé hry, ale i klasické oblíbené hry s míčem či nářadím, za pomoci kterých se děti ,,vyřádí" a odreagují. Hry jsou důležitou součástí sportovní přípravy dětí, protože se jejich pomocí děti mohou učit techniku pohybu, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to vše nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku.

Při výběru sportovních aktivit vycházíme z věku a šikovnosti dětí a zároveň dbáme na sportování pro zdraví a kamarádství.

Na kroužek s sebou:

- pohodlné sportovní oblečení

- sportovní obuv

- láhev na pití

Kroužek vhodný pro všechny věkové skupiny. Děti rozdělujeme podle tříd, aby jsme vše  organizačně zvládli. Nově nabízíme kroužek v úterý nebo ve čtvrtek nebo v oba dva dny. Přihlášku vyplňujete přímo na stránkách agentury. Pro naši kontrolu dítě přihlašte i do seznamu na nástěnkách.

http://tjpupasek.cz
Platba na účet agentury, přihlášky přes web agentury.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.