MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Platby

 1. Každý měsíc hradíte úplatu za předškolní vzdělávání ( dále školné)  a stravné dítěte. Školné nehradí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Školné je paušální poplatek, výše stravného je závislá od docházky dítěte do mateřské školy. Každý měsíc máte na nástěnce ke školní jídelně vyvěšen seznam s částkami, které hradíte. Tyto poplatky jsou zasílány na účet mateřské školy do 10.dne v měsíci.
  Ceny stravného za den od 1. 9. 2023: celodenní stravování – 52 Kč, 7 leté děti – 57 Kč
 2. Poplatek za doplňkový program mateřské školy hradíte 2x ročně ( dále kroužky).  Kroužky, které zajišťuje mateřské škola jsou hrazeny na účet MŠ, zbývající na účty agentur.
 3. Dalším pravidelným příspěvkem je příspěvek do Spolku rodičů. Příspěvek je rozdělen do tří částí:
  – školní konto
  – třídní konto
  – osobní konto dítěte.

Do školního a třídního konta je přispívání 1x ročně, osobní konto je průběžně naplňováno, dle akcí a potřeby.

NA ÚČET MATEŘSKÉ ŠKOLY POUZE TYTO PLATBY:

27-6622910217/0100   účet mateřské školy
MĚSÍČNĚ:

 • stravné ……………………………..  výše dle docházky dítěte do MŠ
 • školné ……………………………….  1.200 Kč měsíčně  pro  školní rok 2024/2025

POLOLETNĚ:

 • Nadrámeček …………………...1.800 Kč
 • Muzikoterapie …………….......1.250 Kč
 • Keramika ...............................1.800 Kč
 • Dramaťák .........................    1.250 Kč
 • Tvořínek ................................ 1.800 Kč

Školy v přírodě – dle nabídky

 

NA JINÁ ČÍSLA ÚČTŮ
Další “kroužky” hradíte přímo na účty agentur - výše platby obdržíte od agnwetury nebo najdete po zahájení školního roku na nástěnkách a na webových stránkách školy:


Spolek rodičů   

2301095110/2010   FIO BANKA
– školní konto ………………………….. 1.000 Kč za rok
– třídní konto ……………………………     300 Kč za rok
– osobní konto ……………………………. průběžně doplňujete podle akcí třídy pro začátek alespoň 200 Kč)
Na co se které konto využívá najdete na stránkách v části Pro rodiče – Spolek rodičů.
http://skolkaduha.cz/pro-rodice/spolek-rodicu/

Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte jméno dítěte a třídu.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.