MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Spolek rodičů

Fakturační adresa

Spolek rodičů při MŠ se speciálními třídami DUHA, z.s.
Trojdílná 1117/18, Praha 5, 150 00
IČ: 05418895
e-mailová adresa: spolek.duha@seznam.cz
ČÍSLO ÚČTU SPOLKU RODIČŮ: 2301095110/2010  FIO BANKA
Pokladnu vede: paní Ing. Tereza CAKLOVÁ

Stanovy spolku rodičů

Výbor spolku

  • Předseda: Mgr. Martina HEJNALOVÁ NECKÁŘOVÁ
  • Místopředseda: JUDr. Anna BROUMOVÁ
  • Pokladník: Ing. Tereza CAKLOVÁ

Informace ke spolku rodičů

Z důvodu ochrany osobních údajů nelze vyvěšovat seznamy dětí se zůstatky na osobním kontě. Ke konci měsíce tyto seznamy  budou k nahlédnutí ve třídách u paní učitelky, popř. vás paní učitelky upozorní, že částka na kontě je nízká. Osobní konto průběžně doplňujte.

Členský příspěvek

Paušál:  1.000 Kč
ČERPÁNÍ KOMPLEXNĚ ZA CELOU ŠKOLU ( školní konto)
Třídní: 300 Kč
ČERPÁNÍ ZA KAŽDOU TŘÍDU ( třídní konto)
Osobní konto: 200 Kč    (alespoň a průběžně doplňovat)
ČERPÁNÍ ZA KAŽDÉ DÍTĚ   ( osobní konto dítěte)

V letošním školním roce 2020/2021 byla schválena výše příspěvku do fondu Spolku: 1.000 Kč na školní rok + třídní a osobní konto.
při odesílání příspěvků VŽDY do zprávy pro příjemnce uvádějte jméno dítěte a třídu !!!

Na co je členský příspěvek určen

Paušální částka:

divadla a další kulturní akce, které přijedou za námi do mateřské školy
dárky pro děti do tříd na Vánoce
potřeby na dílny pro rodiče s dětmi
knihy, šerpy a další dárky pro předškoláky
potřeby na zahradní slavnosti a další společné akce
dárky k Mikuláši
potřeby ke Dni dětí
potřeby pro výrobu dárků ke Dni matek, na Vánoce a Velikonoce
a spoustu dalších maličkostí,……

Třídní konto:

nadstandardní materiály pro tvořivé činnosti dětí  a  netradiční materiály

Osobní konto:

další akce: externí divadla, exkurze, naučné pořady, třídní výlety, pyžámkové noci,  koně ve školce, interaktivní semináře a workshopy,apod. Nejsou to akce povinné, pokud se dítě nezúčastní, může zůstat ve školce v jiné třídě.

 

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.