MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Zápis do MŠ

Z  souvislosti s epidemickou situací – COVID-19 – sledujte informace k zápisu na této straně a straně hlavní, dále od 1. 4. 2021 v aplikaci  https://zapisdoms-praha5.praha.eu/
Den otevřených dveří se pravděpodobně konat nebude. O případných změnách Vás budeme včas informovat. Zatím takto:

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ  INFORMACE  K ODEVZDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  NAJDETE  ZDE:

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA

PŘIDĚLENÍ REGISTAČNÍHO ČÍSLA 2021 (215.1 kB)
Kritéria pro přijetí     


ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – BUDE PROBÍHAT V TERMÍNU:
PONDĚLÍ 3. KVĚTNA 2021   OD 8,00 – 17,00 /POLEDNÍ PAUZA 12,00 – 13,00/
ÚTERÝ  4. KVĚTNA 2021   OD 8,00 – 12,00


MÍSTO PRO PODÁNÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI:

– ŘEDITELNA ŠKOLY- POKUD POMINE NOUZOVÝ STAV
– POKUD BUDE I NADÁLE TRVAT NOUZOVÝ STAV

Doručení žádosti vzhledem k nouzovému stavu prosím proveďte jedním z těchto způsobů:
osobně – organizace přijetí žádostí  proběhne tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – bude značeno šipkami  –  v termínu 3. 5.  – 4.  5.  2021, na adrese Trojdílná 1117/18, Praha 5 –  ELEKTRONICKÝ ZÁPIS VÁM NABÍDNE REZERVAČNÍ SYSTÉM, zde si vyberete čas osobního odevzdání Žádosti
• datovou schránkou, datová schránka musí být fyzické osoby 
 – v termínu 3. 5. – 4.  5.  2021
na adresu DS: zpdkyyx
e-mailem (s elektronickým podpisem – nelze poslat prostý email) maskova@skolkaduha.cz
 – termínu 3. 5. – 4. 5. 2021
poštou v termínu 3. 5.  – 4.  5.  2021 – závazné je datum podacího razítka pošty
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace
Trojdílná 1117/18, 150 00   Praha 5 – Košíře

ÚMČ Praha 5 – Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, kontaktní místa:

  • ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
  • 1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
  • 1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
  • 1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Vzhledem k situaci pouze po předchozím telefonickém objednání.


CO S SEBOU PŘINESETE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Zápis pro školní rok 2021/2022 – odevzdávání  Žádostí a ostatních formulářů:
V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO PODÁNÍ:

– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– Váš průkaz totožnosti
– rodný list dítěte
– kartičku o zdravotním pojištění dítěte
– pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložíte kopii Doporučení
– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE
Souhlas se zpracováním osobních údajů 2021 (35.58 kB)V  PŘÍPADĚ  JINÉHO  PODÁNÍ:
– řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– potvrzení dětského lékaře s údaji o řádném očkování
– kopie rodného listu dítěte  ( po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– kopii kartičky o zdravotního pojištění dítěte (po ukončení správního řízení bude řádně zlikvidováno)
– pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení – přiložíte kopii Doporučení
– SOUHLAS S OVĚŘENÍM TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE
Souhlas se zpracováním osobních údajů 2021 (35.58 kB)


– Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.


POZOR !!!!!  PRAVDĚPODOBNĚ SE BUDEME MUSET PŘEDEM TELEFONICKY SPOJIT A DOMLUVIT NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTU →  →→
V naší mateřské škole jsou zřízeny vedle tříd běžných i třídy  dle § 16, odst. 9, školského zákona, v platném znění ( speciální třídy). Jedna pro děti s poruchami autistického spektra, druhá pro děti s kombinovanými postiženími. Při odevzdávání Žádostí k přijetí se pokusíme společně vyspecifikovat, kde bude Vašemu dítěti nejlépe. K přijetí do těchto tříd budu po Vás požadovat Doporučení k zařazení do třídy zřízené dle § 16, odst. 9, školského zákona, které vydávají  školská poradenská zařízení, která jsou zařazena v síti škol. 

Je zavedena povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí ( § 34, odst.1 ŠZ v platném znění. Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.


Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na:

úterý 11. května 2021 od 9,00 – 11,00 – ředitelna mateřské školy.

Následně  budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě zákonným zástupcům Českou poštou (obálka s červeným pruhem) na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o přijetí.

Možnost převzít osobně Rozhodnutí o přijetí dítěte bude také na zahajovací třídní schůzce, která se bude konat ve středu 9. června od 15,30 – pokud situace dovolí.

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce přibližně 1. června 2021 (nejpozději 3. června). Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

 

Pro rodiče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
1
30 1
2
2
1
3
1
4
4
5
3
6
2
7
1
8
2
9
1
10
1
11
3
12
1
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
3
20
1
21
2
22
3
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30 31

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Smart info

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.