MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Co nabízíme

Poskytneme Vám odbornou pomoc při vytváření podnětného prostředí pro optimální vývoj Vašeho dítěte.

Obrázek 1NABÍZÍME:

 • tým odborných pracovníků
 • pedagogickopsychologické poradenství
 • individuální práce speciálního pedagoga
 • využití metody strukturovaného učení pro děti s poruchou autistického spektra
 • využití prvků Son-Rise programu při individuání práci pro děti s PAS
 • využití snouzelen místnosti
 • jóga, zdravotní a dechová cvičení
 • výuka češtiny pro cizince zdarma
 • jazykové logopedické chvilky
 • skupinová a individuální logopedická cvičení– zdarma pro děti integrované, pro ostatní logopedické poradenství
 • ve  třídách dle §16, odst.9 nižší počty dětí
 • 1 x týdně hipoterapie – jízda na koních – externě pro děti ze tříd dle §16, odst.9
 • 1x týdně cannisterapie v MŠ – pro děti ze tříd dle §16, odst.9
 • ergoterapie – individuální konzultace
 • jízda na koních přímo ve školce
 • školy v přírodě

Kroužky – dopňkové aktivity:

 • angličtina
 • hra na flétnu
 • Nadrámeček
 • Keramika
 • Muzikoterapie
 • Sporťák
 • Tvořínek
 • Dramaťák
 • Logohrátky
 • divadla, karnevaly, výlety
 • besídky, dny otevřených dveří
 • Dílny pro děti a rodiče
 • 2 x ročně „pyžámková noc v mateřské škole“
 • “Velký duhový olympijský osmiboj” – celotýdenní sportovní soutěžení se slavnostním vyhlášením výsledků
 • zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
 • Podzimní soutěžení –  ” O KOŠÍŘSKÝ PRECLÍK”
 • Podzimní seznamování na zahradě – pro děti a rodiče s programem
 • Celé Česko čte dětem www.celeceskoctedetem.cz
 • projekt „Dědeček, babička čte dětem.“
 • Proč číst dětem? (video) – https://youtu.be/T-uIaYUWgUQ
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.