MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Zvláštní zápis LEX Ukrajina/Спеціальна реєстрація LEX Україна
12. 6. 2023 13:00 - 15:00
ÚMČ Praha 5, Štěfánikova 4, 6. patro  (603)                  Міська частина Праги 5, Štefánikova 4, 6 пов  (603)

Informace UKRAJINA/ Інформація УКРАЇНА

Podpůrné materiály pro rodiče k začleňování jejich dětí do vzdělávacího systému České republiky.

Допоміжні матеріали для батьків щодо інтеграції своїх дітей в освітню систему Чеської Республіки.
-----------------------------------------------------------------------------------------

PRACOVNÍ LISTY PRO PŘEDŠKOLÁKY I ŠKOLÁKY /  ТАБЛИЦІ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА ШКОЛЯРІВ

 

VŠEOBECNÉ  INFORMACE / ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ODKAZY/ Посилання:

 
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.