MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Z důvodu celodenní odstávky vody ve středu 22. 5. 2024 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena.

Dramaťák

Co se naučíme

Název kroužku: „ Dramaťák aneb když si povídáme a divadelníme, je to děsná paráda a vůbec se nestydím...."
Kroužek vede:  Alena Uzlová, Renata Chytilová
Četnost:  1x týdně
Cena: 1.250 Kč za pololetí
Platba na účet školky:
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a za který kroužek platíte

Formou her, písniček či pohybových aktivit chceme  děti naučit důvěřovat ve vlastní schopnosti, podpořit jejich kreativitu, originalitu a vynalézavost.

Takže, pojďte s námi objevovat svět poezie a pohádek, přijďte si hrát s fantazií a tvořit své vlastní příběhy, pojďte poznávat své schopnosti a učit se vyjadřovat. Co nás čeká? Povídání, zpívání, pohybové hry a tanec, hra s kostýmem, loutkou i rekvizitou a hlavně obrovský kopec legrace.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.