MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná v úterý 9. dubna. Komentované vstupy: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 14:30, 15:00, 15:30

Nadstandardní aktivity

Zde naleznete nadstandardní aktivity (kroužky), které jako školka nabízíme.

Tyto kroužky hradíte na účet mateřské školy. Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte jméno dítěte, třídu a o jaký kroužek se jedná: MUZIKOTERAPIE, KERAMIKA, TVOŘÍNEK, NADRÁMEČEK, DRAMAŤÁK.

Tyto kroužky hradíte přímo na účty agenturám: ANGLIČTINA, SPORŤÁK, ZDRAVÉ VAŘENÍ, FLÉTNA.

PLATBY:
Platby za kroužky na 1. pololetí školního roku 2023/2024:
Platby za 1.pololetí školního roku 2023/2024 (170.19 kB)
Platby za kroužky na 2. pololetí školního roku 2023/2024:
Platby za 2.pololetí školního roku 2023/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 131.5 kB
 

 

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.