MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Nadstandardní aktivity

Nabídka kroužků a platby se budou během léta upravovat
Počet lekcí za rok je u většiny kroužků 30 lekcí

Počet kroužků bude stanoven na začátku školního roku, podle epidemické situace.

PLATBY za kroužky:    

Tyto kroužky platíte přímo agentuře - FLÉTNA, ANGLIČTINA, SPORŤÁK
- informace na nástěnkách nebo níže v přehledu Angličtina, Sporťák, Flétna

“Školkové” kroužky – platíte na účet mateřské školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a kroužek, za který platíte.
Muzikoterapie, Nadrámeček, Dramaťák, Tvořínek, Keramika

Platba za kroužky 1. pololetí
Platby za kroužky (271.7 kB)

JAK PLATBY A KDY ZAČÍNÁME: 
Sporťák začíná 21. září, ostatní kroužky od října.

 

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.