MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Naše bezpečná zahrada

V naší školce víme, jak je důležité, aby děti trávily hodně času venku v přírodě na čerstvém vzduchu. Proto klademe velký důraz na školní zahradu. Máme velké štěstí, že naše školní zahrada je rozlehlá a poskytuje velkorysý prostor pro různé aktivity.

Ve spolupráci s donory jsme mohli instalovat celou řadu prvků, aby naše děti pobyt venku inspiroval, bavil a stimuloval. Chápeme, že trávení času na zahradě je pro děti důležité z fyzického ale i psychologického hlediska. Správně koncipovaná zahrada může být místem k odpočinku a relaxaci, pohybu, ale i ke zkoumání a poznávání.

Ve spolupráci se zahradní designérkou Lenkou Bennerovou jsme dali hlavy dohromady a na zahradu umístili například bylinkovou spirálu, zelenou pergolu z platanů, vysadili trvalkový záhon, vyseli louku a realizovali hmatový chodník. Tyto prvky slouží k ekologické výchově, kromě venkovní dílny, venkovního hřiště, pítka, pískoviště a dalších zahradních prvků.

Doufáme, že naše děti si nejen na zahradě vybudují kladný vztah k přírodě, který jim zůstane na celý život!

http://www.vasezahradnice.net

 

Bylinkový záhon

Bylinkový záhon

Bylinkový záhon

Rozkvetlý záhon   Rozkvetlý záhon

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.