MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Myšky

O Myškách

Do této třídy  nastupují  děti zpravidla ve věku 3 let. Jsou to děti nejmladší, do mateřské školy přicházejí z rodiny. Pracují zde dvě učitelky a souběžně asistent pedagoga. Společně jsou všichni pedagogičtí pracovníci  pravidelně v době pobytu venku a oběda. Stanovené základní cíle umožňují dětem snadnější adaptaci a  odloučení od rodiny.

Personální obsazení

  • Jana VÍTKOVÁ – učitelka
  • Blanka PLAINEROVÁ – učitelka
  • Eva FERENCOVÁ – asistent pedagoga
  • Bc. Mariana LESHKO – asistent pedagoga
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.