MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Malý tvořínek

Co se naučíme

Název kroužku: „ Tvořínek“  aneb „ tak tohle jsem nevěděl,
že umím…..“
Kroužek vede:  Tereza Hrzánová a Lucie Volfová
Četnost:  1x týdně
Cena: 1.800 Kč za pololetí
Platba na účet školky:
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a za který kroužek platíte


Náplň kroužku:

V našem výtvarném kroužku „Tvořínek“ děti intenzivně rozvíjí své estetické vnímání, fantazii, tvořivost, manuální zručnost, soustředění, talent a chuť tvořit. Děti se mohou těšit na různé výtvarné techniky, práci s přírodním či netradičním materiálem, společné projekty a budou mít i prostor pro vlastní umělecké vyjádření.
I když v průběhu každodenní práce s dětmi samozřejmě tvoříme, kreslíme i malujeme, tímto doplňkovým programe chceme nabízet to, co při běžném denním režimu není možné stihnou a zvládnout, tak se těšte!!!!
Tento kroužek je vhodný pro všechny věkové skupiny, náplň kroužku tomu přizpůsobíme.

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.