MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Zvláštní zápis LEX Ukrajina/Спеціальна реєстрація LEX Україна
12. 6. 2023 13:00 - 15:00
ÚMČ Praha 5, Štěfánikova 4, 6. patro  (603)                  Міська частина Праги 5, Štefánikova 4, 6 пов  (603)

Plán akcí

Květen/červen

  • Výlety jednotlivých tříd
  • Lesní dny jednotlivých tříd

Celoročně:

  • Celé Česko čte dětem
  • Napříč třídami – výroba mařížské keramiky
  • Setkávání se seniory z Domova pro seniory Palata
  • Návštěva přírodovědecké stanice
  • Seznamování s první pomocí – I dětské ruce mohou pomoci
  • Vzdělávací pořady s ozranizacemi ADRA, Člověk v tísni, InBáze
Libovolná akce ostatní
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.