MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Telefonní seznam

Pevná linka:

  • Tel.: 257218179 – po zazvonění a vyslechnutí nabídky pokračujte konkrétní linkou

Pro komunikaci s rodiči využíváme i aplikaci LYFLE


ředitelka školy

Mgr.Ludmila Mašková


zástupkyně ředitelky

Mgr. Marie Mitašová


koordinátor inkluze, speciální pedagog

PhDr. Jana Vlachová


speciální pedagog

Mgr. Martina Skleničková


školní psycholog

Mgr. Monika Kubásková


dvojjazyčný asistent

Bc. Viktorie Mašková


vedoucí školní jídelny

Hana Splavcová


Třída MYŠEK 


Třída MEDVĚDŮ 


Třída JEŽKŮ 


Třída KRTKŮ


Třída SOV


Třída ZAJÍCŮ 


Třída ŽABEK 


Spolek rodičů

MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.