MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Z důvodu celodenní odstávky vody ve středu 22. 5. 2024 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavřena.

Logohrátky

Logohrátky probíhají v dopoledních hodinách pod vedením logopedických asistentů.

Vzdělávací program logopedický asistent absolvovalo 7 paní učitelek a kurzy byly uhrazeny z dotačních programů MŠMT a ŠABLON pro MŠ.
Odbornými garanty jsou kmenoví speciální pedagogové.
Upozorňuji, že se nejedná o odborné nápravy, ty smí provádět pouze klinický logoped.
Takže, s drobnými vadami se budeme snažit “poprat” společně s Vámi, v případě nezbytných odborných konzultací a složitějších vad výslovnosti musíte s dítětem navštívit odborné pracoviště – klinického logopeda. Ten poradí nejen Vám, ale i nám může doporučit, jak s dítětem můžeme pracovat v prostředí mateřské školy. Logohrátky budou probíhat prioritně skupinově, kde paní učitelka uzná za vhodné, tak i individuálně. Rozvíjet budeme nejen slovní zásobu, ale i schopnost samostatně vyprávět, reprodukovat text,  procvičována bude grafomotorika, jemná i hrubá motorika,…….
 

ODBORNÝ GARANT – speciální pedagogové:

  • PhDr.Jana VLACHOVÁ
  • Mgr.Martina SKLENIČKOVÁ
Datum vložení: 22. 4. 2021 11:04
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2021 16:19
Autor: Správce Webu
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.