MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

Přejeme Vám všem klidné a rozjásané léto. Ve čtvrtek 1. září se na Vás budeme těšit.

Formuláře

Pravidla obědy do škol 2022

Pravidla Obědy do škol2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,47 kB

Žádost obědy do škol 2022

Zadost o prispevek 2022 edit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 525,15 kB

Souhlas obědy do škol 2022

Souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,97 kB

Souhlas s psychologem

Souhlas-s-psychologem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,84 kB

Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

Žádost-o-uvolnění-z-předškolního-vzdělávání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,9 kB

informovaný souhlas integrace

Informovaný souhlas integrace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 355,34 kB

Oznámení individuálního vzdělávání

oznámení_o_individuálním_vzdělávání.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,51 kB
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.